ico

Náš tým

V Centru se vám budou věnovat tito odborníci, kteří jsou křesťané:

 

Mgr. Andrea NovosadováPsycholožka

Tel.: 725 511 704
E-mail: novosadova@unko.cz

Nabízím individuální i párové poradenství.

Jsou mi blízká především ženská témata, vztah k sobě, k druhým, odpuštění, zvládání stresu, promítání psychických obtíží do zdravotního stavu – psychosomatika. Nabízím pomoc při stavech úzkosti, nejistoty, vyčerpanosti a přetížení, při obtížích v mezilidských vztazích. Také provázení k hlubšímu osobnímu vztahu  s Bohem. Důležitou součástí mé práce je také modlitba s klientem (nebo za klienta), pokud o ni projeví zájem.

Odborné vzdělání a praxe v oboru:

 • Univerzita Karlova Praha, PF, obory psychologie a speciální pedagogika
 • Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy v České Lípě, poradenský psycholog
 • Unie Kompas – Poradna Logos, poradenský psycholog
 • Linka důvěry – konzultant

Mgr. Martin Stavjaník


psychoterapeut, supervizor

Tel.: 732 136 905

(volejte prosím  zejména v odpoledních hodinách)

E-mail: unko-archa@centrum.cz

Nabízím individuální i párovou terapii.

Zaměřuji  se zejména na problematiku vyrovnávání se se životními ztrátami nebo změnami, zpracování traumatických zážitků z dětství a dospívání (např. zneužívání apod.), krize sebepřijetí, obtíží v mezilidských vztazích, „životních křižovatek“ (rozhodování se, co bude dál) a další situace, které se klientovi momentálně jeví jako náročné a obtížně zvladatelné vlastními silami.

Nepředkládám klientům hotová řešení, ale klienta doprovázím a pomáhám mu najít zdroje a řešení, která má v sobě.

Důležitou součástí mé práce je také modlitba s klientem (nebo za klienta), pokud o ni projeví zájem.

Dále poskytuji supervize pracovníkům v pomáhajících profesích.

Odborné vzdělání a praxe v oboru:

 • komplexní vzdělání v psychoterapii: sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (690 hodin, supervize, evaluace; 2006 – 2015)
 • Univerzita Palackého Olomouc, FF, jednooborová psychologie (od 2013 dosud)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika, titul Mgr. (2011)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, PF, obor sociálně-pedagogická asistence, titul Bc. (2009)
 • Výcvik Videotrénink interakcí (200 hodin.,2011 – 2012)
 • Výcvikový kurz Trauma zaměřený na práci s traumatizovanými osobami (65 hod., 2006)
 • Výcvik v poskytování krizové intervence (150 hodin, 2003 – 2004)
 • řada kratších výcviků se zaměřením např. na využití snů a raných vzpomínek v psychoterapii
 • v Unii Kompas praxe od roku 2001 jako lektor primární prevence na školách (programy pro třídní kolektivy, poradenství, vzdělávání pedagogů), od roku 2009 sociální pracovník Poradny Logos, od roku 2011 v Poradně Logos jako individuální a skupinový terapeut
Show Comments