ico

Nabízíme pomoc při:  • Úzkostech, strachu, nejistotě
  • Zažívání opakovaných neúspěchů, při dlouhodobé nespokojenosti
  • Prožívání ztrát či změn v životě
  • Stavech vyčerpanosti a přetížení
  • Psychosomatických obtížích
  • Obtížích v mezilidských i partnerských vztazích
  • Poznání sebe sama, při hledání sebedůvěry
  • Osobním ukotvení v křesťanských hodnotách

Show Comments